Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden voor deelname aan muziekkampen van de Stichting Vuurvlieg

 

Inschrijving en betaling
Inschrijven gebeurt door het compleet invullen van het aanmeldingsformulier. Uw inschrijving is definitief als uw betaling is ontvangen op de rekening van Stichting Vuurvlieg.

 

Annulering door de deelnemer

Indien een deelnemer de inschrijving annuleert is de deelnemer inschrijvingskosten verschuldigd:

Aantal dagen voorafgaand aan de startdatum van het kamp waarop de annulering door de Stichting Vuurvlieg wordt ontvangen. Verschuldigde percentage van de deelnamesom
42 dagen of eerder 25%
Tussen de 28 en 42 dagen 50%
Tussen de 14 en 28 dagen 75%
Minder dan 14 dagen 100%

De annulering dient schriftelijk of per e-mail aan de stichting Vuurvlieg te worden doorgegeven. De datum van ontvangst is bepalend voor het verschuldigde percentage van de deelnamesom.

 

Annulering door de Stichting Vuurvlieg

Bij onvoldoende belangstelling of in geval van een calamiteit heeft de Stichting Vuurvlieg het recht de overeenkomst te ontbinden. De door de deelnemer tot dan toe betaalde deelnamekosten zullen door de Stichting Vuurvlieg aan de deelnemer worden terugbetaald.

 

Instructies, gedragsregels en kampregelement
De deelnemer is verplicht tot naleving van alle redelijke aanwijzingen van de medewerkers van de kampleiding, ter bevordering van een goed verloop van het kamp. Tevens dient de deelnemer de gedragsregels te respecteren die de Stichting Vuurvlieg hanteert. Deze gedragsregels zijn vastgelegd in het Kampregelement.
De kampleiding heeft het recht een deelnemer de verdere toegang tot een muziekkamp ontzeggen indien een deelnemer het kampreglement heeft overtreden, de veiligheid of orde van het kamp in gevaar heeft gebracht, of voor ernstige overlast heeft gezorgd, zulks ter beoordeling van de kampleiding.

Het kampregelemt kan worden gewijzigd door de kampleiding.

 

Aansprakelijkheid
De Stichting Vuurvlieg is niet aansprakelijk voor het zoekraken of beschadigen van persoonlijke eigendommen van de deelnemers. Alle persoonlijke eigendommen blijven te allen tijde voor risico van de deelnemer. De Stichting Vuurvlieg aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade aan persoonlijke eigendommen van de deelnemer als gevolg van diefstal, verlies of beschadiging.
Foto’s / Video’s
Tijdens de kampen worden beeldopnamen gemaakt . Deze beeldopnamen kunnen worden gebruikt ten behoeve van promotiemateriaal van de Stichting Vuurvlieg.

Geschillen

Indien er onverhoopt een geschil ontstaat tussen een deelnemer en de kampleiding dan kan de dedelnemer contact opnemen met het bestuur. Het bestuur van de Stichting Vuurvlieg zal dan een bindnend besluit nemen.

 

Onvoorziene Situaties

In alle gevallen waarin deze voorwaarden en /of het kampregelement niet voorzien is het bestuur van de Stichting Vuurvlieg gemachtigd besluiten te nemen.